Akiko Yajima
ANIME & MANGA June 02, 2018

Akiko Yajima steps down as Shinnosuke Nohara (Crayon Shin-chan)’s seiyuu after 26 years

More Posts