Masami Itou
ENTERTAINMENT April 19, 2017

Seiyuu Masami Itou announces marriage to theatre actress

More Posts